Sıkça Sorulan Sorular

Marmara Üniversitesi’nin %100 (tamamen) Almanca, Fransızca ve İngilizce ile %30 (kısmen) İngilizce eğitim veren bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler, üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’ndan (MÜYYES-Güz) geçer not alamadıkları veya dil yeterliliklerini aşağıda belirtilen sınavlarla kanıtlayamadıkları takdirde, öğrenim görecekleri bölümün yabancı diline göre Hazırlık Programı’na katılmak zorundadırlar.

Evet. Arapça Hazırlık programı, İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

Hazırlık eğitimi 1 (bir) yıldır. Bir yılın sonunda Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’nda (MÜYYES-Bahar) başarılı olamayan öğrenciler, açıldığı takdirde Yaz Okulu'na devam ederler ve MÜYYES-Yaz'a girerler, veya bir sonraki akademik yılın başında yapılan MÜYYES – Güz’e girerler.

MÜYYES; Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen ve İngilizce, Almanca ya da Fransızca dil yeterliliğini tespit etmek üzere yapılan sınavdır.

Almanca Yeterlilik (MÜYYES Güz) Sınavı bir aşamalıdır. Dinleme bölümünde, öğrencilerin duyduğunu anlama ve okuduğunu anlama becerileri ölçülür.

Duyduğunu Anlama bölümünde iki veya üç farklı dinleme metnine bağlı tablo doldurma ve doğru-yanlış seçme tiplerinden oluşan sorular bulunmaktadır.

Okuduğunu Anlama bölümünde okuma metnine bağlı başlık eşleştirme ve/veya durum eşleştirme ve çoktan seçme soru tiplerinden oluşmaktadır.

Öğrencilerin Yazma ve Konuşma becerileri de sınavın diğer iki bölümünde ölçülür. Konuşma bölümü yazılı yapılmaktadır. Konuşma kısmında,  konuşma sürecinde kullanılan kalıplar, cümle yapıları diyalog metni bağlamında sorulmaktadır.

Yazma sınavı iki bölümden oluşmakta olup ilk bölümde öğrencilerden bir metindeki boşlukları doldurmaları beklenmektedir, ikinci bölümde ise bir mektup cevaplama veya bir grafik anlatımı ile ilgili bir metin yazmaları beklenmektedir.

Sorular, yıl içinde öğrenilen konuların üst başlıkları kapsamında oluşmaktadır. Sınav süresi aşağı yukarı 150 dkdır. Sınavın seviyesi B1+ dır.

Fransızca Yeterlilik (MÜYYES Güz) Sınavı çoktan seçmeli değildir ve DELF B2.1 seviyesindedir.

Sınavın ilk kısmı yazma bölümünden oluşur.

Sınavın ikinci kısmı olan konusma bölümü ise daha sonra belirtilen bir tarihte yapılır.

Listening Part A mp3.png (3 KB)
Listening Part B mp3.png (3 KB)
Listening Part  C mp3.png (3 KB)
Yeterlilik Sınavı Örneği pdf-logo.png (6 KB)

MÜYYES - Güz, MÜYYES - Kış, MÜYYES - Bahar ve MÜYYES -Yaz (yaz okulu açıldığı takdirde) olmak üzere yıl boyunca dört kez yapılır.

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler akademik yılın başında yapılan MÜYYES - Güz’e girerler.

Hayır. Türkçe eğitim yapan bölümlerin öğrencileri, kendi bölümlerinde almak zorunda oldukları yabancı dil dersinden muaf olmak istedikleri takdirde, fakülteleri tarafından yapılan Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı’na girerler.

MÜYYES'ten geçme notu 60'tır.

60 puanı alamayan öğrenciler, öğrenim görecekleri bölüme göre Almanca, Fransızca ya da İngilizce Hazırlık Programı’na devam ederler.

(Öğrencilerin hangi dersliklerde sınava girecekleri Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden (ydil.marmara.edu.tr) duyurulacaktır.)

Sınav Yeri: 

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi / İstanbul

İngilizce için TOEFL, CAE, FCE, PTE veya İngilizce yeterlilik sınavlarına yönelik herhangi bir kitaptan, Almanca için TestDaF ve Goethe-Zertifikat Deutsch B2, Fransızca için ise DELF sınavlarına hazırlık kitaplarından yararlanılabilir.

Öğrencilerin üniversitemiz tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puanı almaları gerekmektedir. Son iki yıl içerisinde alınmış olan yabancı dil sınavı puanları kabul edilmektedir:

Almanca:

- TestDaF: 3x4=12
- Goethe Zertifikat B2: 60

Fransızca.
- DELF B2: 50 (Her dil becerisinden en az 10 puan almış olmak.)

İngilizce:
- TOEFL IBT: 72
- CAE/CPE: C
- PTE ACADEMIC: 55

bkz: http://ydil.marmara.edu.tr/akademik/uluslararasi-esdeger-yeterlilik-sinavlari/

Hayır, yeterli değildir. Başka bir yükseköğretim kurumunda hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilerin de Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'na katılmaları veya Üniversitemiz tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından yeterli puanı elde etmeleri gerekmektedir.

Evet. Hazırlık öğrencileri derslere en az %85 oranında devam etmek zorundadır. Öğrenciler, hastalık gibi durumlarda, hastaneden alacağı raporu dilekçesi ile YADYO Öğrenci İşleri’ne bildirir. YADYO Yönetim Kurulu öğrencinin muafiyeti ile ilgili karar verir.

Hazırlık sınıflarında devamsızlıktan kalan öğrenciler başarısız sayılır, derslere, dönem içi ve MÜYYES-Bahar sınavlarına giremezler. Açılıdığı takdirde Yaz Okulu’na devam edebilir ve/veya takip eden eğitim- öğretim yılındaki MÜYYES – Güz’e veya yaz okuluna devam ettikleri takdirde, MÜYYES – Yaz’a girebilirler.


Bu sayfa Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından en son 18.04.2019 14:30:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM