İngilizce Hazırlık Sınıfları Ders İçeriği

İngilizce Hazırlık Birimi Ders İçerikleri

 

İngilizce Hazırlık biriminde sınıflar Seviye Belirleme Sınavı sonucunda belirlenen iki programdan oluşur: 

  • A programı: haftada 22saat ders 
  • B programı: haftada 20 saat ders

A ve B programlarımızda öğrencilere kazandırılan dil becerileri, verilen dersler ve okutulan kitaplar şu şekildedir.

Dilbilgisi (grammar) ve dört dil becerisini genel olarak kapsayan Coursebook dersleri:

Bu dersler birimimizde Language Hub kitap serileri ile yürütülmektedir. Derslerde farklı temalar eşliğinde dinleme, okuma, konuşma ve dilbilgisi bölümlerine ağırlık verilmektedir.  Farklı seviyelere göre kitabın B1 (pre-intermediate), B1+ (intermediate) ve B2 (upper-intermediate) seviyeleri kullanılmaktadır.  Hazırlık eğitimine A programından başlayan öğrenciler bu kitaplara ek olarak başlangıçta ayrıca İngilizce Birimi tarafından hazırlanmış olan Basics and Beyond isimli bir kitapçık (booklet) kullanmaktadır. Tüm bunlara ek olarak Moodle öğrenme sistemine eklenen ekstra alıştırmalar (worksheets) ve dilbilgisi kitaplarından da yararlanılır.

Dinleme (Listening) dersleri:

Dinleme dersleri ile temel amaç öğrencilerin dinlediğini anlama ile not tutabilme becerilerinin geliştirilmesi ve bölüm derslerini daha rahat takip edebilmelerini sağlamaktır.  Bu amaçla kullanılan ders malzemeleri Listening&Note-Taking ders kitabı ile İngilizce Birimi tarafından hazırlanmış olan Listening Booklet kitapçığıdır.  Moodle sisteminde yüklü işitsel materyallerden de faydalanılır.

Okuma ve Yazma (Reading & Writing) dersleri:

Öğrencilerin bölümlerinde üst sınıflarda ihtiyaç duyacakları okuduklarını anlama, kelime bilgisi ve farklı türlerde metinler yazma becerilerini geliştirilmeye yönelik derslerdir.  Bu amaçla Skillful 2-Reading&Writing ders kitabı ile İngilizce Birimi tarafından hazırlanmış olan Reading Booklet ve Writing Booklet kitapçıkları kullanılmaktadır. 

Konuşma (Speaking) dersleri:

Language Hub ders kitabındaki konuşma bölümleri ile öğretim görevlilerinin sınıf içerisinde yürüttüğü konuşma çalışmalarından oluşur.

 

CEFR

İngilizce Hazırlık programı sonunda öğrencilerin çıkış hedefi olan Avrupa Dil Kriterleri (CEFR) B2 seviyesine ulaşmaları beklenmektedir. Bu kriterler aşağıdaki şeklide sıralanır:

Dinleme: Güncel bir konuda uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık cümlelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmleri anlayabilirim.

Okuma: Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirim.

Konuşma: Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konularlardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim.  İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirim.

Yazma: İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon, makale ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim.

 

 


Bu sayfa Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından en son 29.08.2023 16:06:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM