Misyonumuz, Vizyonumuz ve Değerlerimiz

Misyonumuz

 • Yüksek Öğretim Kanunu’nun 49. Maddesinde belirtildiği gibi üniversitelerde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulları’nın temel görevleri yabancı dilde eğitim yapacak öğrencileri bu konuda hazırlamak ve belli bir düzeye yükselmelerini sağlamaktır.
 • Üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerini kısmen veya tamamen yabancı dilde yapan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalarda bulunmaktır.
 • Amacımız, seviye tespit sınavında yabancı dili yetersiz olan öğrencilerin ilerideki eğitimlerinde sıkıntı yaşamamalarına ve öğrendikleri dili rahatça kullanmalarına yardımcı olmak için ileri eğitim teknolojilerini kullarak, okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmak, dilbilgisi ve kelime dağarcığını artırmaktır. Bunun yanısıra, öğrencilere bilim alanlarıyla ilgili yayınları izleyebilme, bilimsel etkinliklere katılabilme yeteneği kazandırmak ve modern çağın sosyal yaşamında gereksinim duyacakları iletişim becerilerini kazanmalarına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, yabancı dil hazırlık eğitimi öğrenci merkezli, süreç odaklı ve modern yaklaşıma dayalı dersler, online çalışmalar, ödev, proje ve portfolyo çalışmalarından oluşur.
 • YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı gibi devlet kuruluşlarının eğitim amacıyla yurt dışına göndereceği öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini tamamlamaları konusunda destekleyici çalışmalar yapmaktır.

 

Vizyonumuz

 • Marmara Ünüversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vizyonu eğitim-öğretim kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerin ve eğitim almak isteyen paydaşlarının yabancı dil konusundaki sorunlarına akılcı çözümler sunabilmektir.
 • Fiziki olanakları ve eğitim kadrosu ölçüsünde yabancı dil öğrenmeyi bir külfet olmaktan çıkarıp, profesyonelce yapılan bir dil eğitimine dönüştürmektir.
 • Bilişim teknolojisinin sağladığı olanaklardan yararlanarak yabancı dil eğitimi konusunda yeni ufuklara yönelmek ve bu alanda öncü rolü üstlenmektir. 
 • Zorunlu yabancı dil dersleri dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyenler için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.
 • Hazırlık derslerine katılan öğrencilere, dil eğitiminin yanı sıra öğrendikleri dilin kültürünü ve zihniyetini tanıtabilmektir. 
 • Ulusal ve uluslararası alanda Marmara Üniversitesinin başarılarına katkı sağlamak ve benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselebilmektir. Türkiye’deki en iyi dil eğitimi veren hazırlık programlarından biri olma statümüzü devam ettirmektir.

 

Değerlerimiz

 • Benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselebilmek
 • Farklı fikirlere saygılı olmak
 • Huzurlu eğitim-öğretim ortamı sunabilmek
 • İnsani değerler ışığında topluma hizmet vermek
 • Kaliteli eğitim anlayışından ödün vermemek
 • Kurumsal kimliği güçlendirmek
 • M.Ü.’nin itibarını yükseltmek
 • Paydaşlarımızla işbirliğini artırmak
 • Sorunlara akılcı ve profesyonel çözümler sunabilmek
 • Tarafsızlık ve şeffaflık
 • Yeni ufuklara bakıp yarını oluşturmak

Bu sayfa Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından en son 23.11.2023 13:38:19 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM