Danışma Kurulu

MÜ-YADYO Danışma Kurulu

Marmara Üniversitesi Senatosunun 7.3.2017 - 354-4/C sayılı kararıyla oluşturulan Danışma Kurulları Yönergesi gereğince M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Danışma Kurulu oluşturulmuştur. YADYO Danışma Kurulu üyeleri aşağıda isimleri alfabetik olarak yazılı bulunan üyelerden meydana gelmektedir:

Azmi ÖZKARDEŞ (MEF Okulları Genel Müdürü)

Cemal İBİŞ (Altunbaş Üniv.-İşletme Profesörü-Nihat Sayar Eğitim Vakfı)

Cengiz SOLAKOĞLU (Emekli CEO-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Başkanı)

Cevat GERNİ (İktisat Profesörü-Beykent Üniv.)

İclal PENBEVEŞ CANKOREL (Emekli Öğretim Üyesi)

Rikâp YÜCE (Emekli Profesör-MÜ Yabancı Diller Bölümünün Eski Başkanı)

YADYO Danışma Kurulu üyeleri ve Yüksekokul yöneticilerinin de katılımıyla ilk toplantı 10 Ekim 2017, Salı günü saat 15.00’de Yüksekokul İdari binasında bulunan müdür odasında yapılmıştır. Kurul üyeleri, okul yöneticileri ve koordinatörler arasında tanışma sağlanmıştır. Ayrıca, kurul Üyelerine yönelik yüksekokul hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Yapılan ilk toplantıda Danışma Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Rikâp Yüce, Başkan yardımcılığına Yrd. Doç. Dr. İclal Penbeveş Cankorel seçilmiştir. Şirin Şaban’ın sekretarya görevini üstlendiği Danışma Kurulu I. Toplantısı ve Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve üyelerin onayının ardından Rektörlüğe arz edilmiştir. Kurul, her yıl toplanmaktadır.

 


Bu sayfa Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından en son 24.11.2023 09:10:15 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM