Sınav Bilgileri


 **

2020-2021 Akademik yılı sınav ve eğitim bilgileri YADYO MOODLE sisteminde gösterilmektedir. Bu bilgileri MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE BİRİMİ 2020-2021 akademik yılı BİLGİLENDİRME sunumu içerisinde bulabilirsiniz.

**


(Aşağıda gösterilen bilgiler ise örgün öğretim dönemleri için geçerlidir)


 

A-B-C & D Programları (Lisans ve Önlisans)

(2019-2020 Akademik yılı Örgün Öğretim)


1)  Ara Sınavlar (Progress Exams)

Ara sınavlar, öğrencilerin bütün eğitim döneminde sağladıkları gelişimi ölçer. Akademik yıl içerisinde gerçekleştirilen 4 ara sınav,  Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve M.Ü. İngilizce Hazırlık Okulu tarafından belirlenen akademik hedefler çerçevesinde dört temel dil becerisini değerlendirmeyi hedefler.  Okuma, yazma, dinleme ve dilbilgisi becerileri aynı gün 3 oturumda yapılan yazılı sınavla; konuşma becerisi ise başka bir oturumda gerçekleştirilen sınavla değerlendirilir.

Reading (Okuduğunu Anlama) bölümü, seviyeye uygun olan farklı konularda ve uzunlukta metin türlerini içerir. Öğrencilerden, yıl boyunca öğrendikleri okuma becerileri ve stratejilerinden uygun olanlarını parçalardaki gerekli bilgiyi aramak ve örtülü anlam dâhil (daha ileri seviyelerde) çeşitli bakış açılarını anlamak için kullanmaları beklenir. Okuduğunu anlama testi ayrıca bir kelime bilgisi ve dilbilgisi bölümlerini de içerir.

Writing (Yazma) bölümü, öğrencinin verilen bir konu üzerinde yazılı metin üretebilme becerisini ölçer. Öğrencilerden, cümlelerden paragraflara ve son olarak da kompozisyonlara uzanan çeşitli metin türleri üretmeleri beklenir.  

Listening (Duyduğunu Anlama) bölümü, öğrencilerin normal hızda veya nispeten hızlı şekilde yapılan İngilizce konuşmaların içeriğini ve gerekli detaylarını anlama becerisini ölçer. Bu bölüm, öğrencilerin seviyesine bağlı olarak diyaloglar, monologlar ve sosyal konulardaki ders, konferans konuşmaları gibi çeşitli ses kayıtlarını içerir.

Speaking (Konuşma) bölümü, öğrencilerin seviyesine bağlı olarak günlük hayatta iletişim kurma, bilgi alışverişi gerçekleştirme, fikir birliğine varma, bir sunum veya bir tartışma gerçekleştirme gibi becerileri ölçer. Bu testin amacı öğrencilerin çeşitli soruları anlama ve bu sorulara açık ve net, tutarlı bir şekilde cevap verebilme, bir konuşmayı başlatabilme ya da genişletebilme, fikir beyan edebilme ya da yapıcı biçimde bilgi alışverişinde bulunabilme becerilerini ölçmektir.


2)   Performance Portfolio (Performans Dosyası)  (her dönemde 1 ara sınav yerine geçer)

Akademik yıl süresince verilen 4 ara sınavdan ayrı olarak, iki dönem boyunca çeşitli çalışmalar, projeler, sınıf içinde ya da dışında yapılan ödevler ve kısa sınavlardan (quiz) oluşan ek bir ölçme değerlendirme gerçekleştirilir.  Bu çalışmaların tümüne Performans Dosyası adı verilir.  Her iki dönemde oluşturulan Performans Dosyaları,  akademik yıl boyunca 2 ek ara sınavı meydana getirir. Bu da; Performans Dosyasına dahil olan sınıf içi ve dışı çalışmaların, öğrencileri akademik yılın sonunda yapılacak olan yapılacak olan final bahar dönemi yeterlilik sınavına (MÜYYES-Bahar) götüren süreçte oldukça önemli bir rol oynadığı ve yıllık ortalamanın yaklaşık %33’ünü oluşturduğu anlamına gelmektedir.

Performans Dosyasını oluşturan bileşenler şunlardır:

2.1. Yazma Görevleri

Öğrenciler Performans Dosyasının bir parçası olarak, (seviyelerine bağlı olarak) yazma görevlerini tamamlamak zorundadır. Bu çalışmalar, ders kitaplarına göre ve öğretim elemanları tarafından her seviyeye uygun olarak hazırlanan kitapçık (booklet) yardımıyla öğretim elemanlarının talimatları çerçevesinde tamamlanır. Yazma görevlerinin ortalamaları, Performans Dosyasının ve böylelikle 3. ara sınav notunun % 40’ını oluşturur.

2.2. Kısa Sınavlar  

Öğrenciler dönem boyunca değişik becerilerde ve/veya birleştirilmiş (integrated) becerilerde kısa sınavlar (Quiz) alacaklardır. Kısa sınavlar, Performans Dosyasının ve böylelikle 3. ara sınav notunun %40’ını oluşturur.

2.3. Çevrimiçi Çalışmalar

Tüm öğrencilerin, öğretim elemanları tarafından öngörüldüğü şekilde, çevrimiçi alıştırma kitaplarının ilgili ünitelerini belirlenen zamanda tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler, LMS (Learning Management System)’e üye olup bireysel şifrelerini kullanarak çevrimiçi alıştırma kitaplarına giriş yapabilirler.  Şifre tek bir öğrenciye aittir ve akademik yılın başında satın alınan ders kitabıyla birlikte kişiye özel olarak verilir.  Öğrenciler, Moodle sistemi üzerinden serbest çalışma da yapabilirler. Bu sistem ücretsiz olarak hazırlık okulunun tüm öğrencilerinin kullanımına açıktır. Sistemin otomatik olarak değerlendirdiği bu alıştırmalar, derse giren öğretim elemanları tarafından takip edilir.  Online alıştırma kitaplarından elde edilen notların ortalaması Performans Dosyasının ve böylelikle 3. ara sınav notunun % 20’sini oluşturur.

** Dönem içersinde farklılık gösterebilir. **

 


Bu sayfa Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından en son 27.01.2021 16:58:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM