Sıkça Sorulan Sorular

Marmara Üniversitesi’nin %100 (tamamen) Almanca, Fransızca ve İngilizce ile %30 (kısmen) İngilizce eğitim veren bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler, üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’ndan (MÜYYES-Güz) geçer not alamadıkları veya dil yeterliliklerini aşağıda belirtilen sınavlarla kanıtlayamadıkları takdirde, öğrenim görecekleri bölümün yabancı diline göre Hazırlık Programı’na katılmak zorundadırlar.

Evet. Arapça Hazırlık programı, İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülmektedir.

Hazırlık eğitimi 1 (bir) yıldır. Bir yılın sonunda Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’nda (MÜYYES-Bahar) başarılı olamayan öğrenciler, açıldığı takdirde Yaz Okulu'na devam ederler ve MÜYYES-Yaz'a girerler, veya bir sonraki akademik yılın başında yapılan MÜYYES – Güz’e girerler.

MÜYYES; Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen ve İngilizce, Almanca ya da Fransızca dil yeterliliğini tespit etmek üzere yapılan sınavdır.

Almanca Yeterlilik (MÜYYES) Sınavı "Mündlicher Ausdruck (Sözlü İfade), Hörverstehen (Dinlediğini Anlama), Leseverstehen (Okuduğunu Anlama) ve Schriftlicher Ausdruck (Yazılı İfade)" adlı dört ana başlıktan oluşmaktadır ve 100 Puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sınavda "doğru-yanlış”, “eşleştirme“ ve “çoktan seçmeli“ gibi kapalı uçlu soru tiplerinin yanı sıra “soru sorma, değişik durumlara yönelik sorulan soruları cevaplandırma” ve “verilen bir konu ile ilgili metin yazma” becerilerini ölçmeye yönelik açık uçlu sorular da yer almaktadır.

Mündlicher Ausdruck (Sözlü İfade) becerisi yazılı sınav kitapçığı içinde yer alan sorularla ölçülmektedir.

Bu bölümde öğrencilerden yazılı olarak yer alan durum ve olaylara, soru yönergesinde belirtilen beklentileri karşılayacak şekilde yine yazılı olarak cevap vermeleri gerekebilir.

Her dört beceri ile ilgili sorular tek bir kitapçık halinde dağıtılacaktır.

Sorular, B2.1 seviyesi kapsamında oluşmaktadır.

Fransızca Yeterlilik (MÜYYES Güz) Sınavı çoktan seçmeli değildir ve DELF B2.1 seviyesindedir.

Sınavın ilk kısmı okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazma bölümlerinden oluşur.

Sınavın ikinci kısmı olan konuşma bölümü ise aynı gün belirtilen saatte yapılır.

Listening Part A mp3.png (3 KB)
Listening Part B mp3.png (3 KB)
Listening Part  C mp3.png (3 KB)
Writing Sınavı Örneği pdf-logo.png (6 KB)
Yeterlilik Sınavı Örneği pdf-logo.png (6 KB)

MÜYYES - Güz, MÜYYES - Kış, MÜYYES - Bahar ve MÜYYES -Yaz (yaz okulu açıldığı takdirde) olmak üzere yıl boyunca dört kez yapılır.

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler akademik yılın başında yapılan MÜYYES - Güz’e girerler.

Hayır. Türkçe eğitim yapan bölümlerin öğrencileri, kendi bölümlerinde almak zorunda oldukları yabancı dil dersinden muaf olmak istedikleri takdirde, fakülteleri tarafından yapılan Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı’na girerler.

MÜYYES'ten geçme notu 60'tır.

60 puanı alamayan öğrenciler, öğrenim görecekleri bölüme göre Almanca, Fransızca ya da İngilizce Hazırlık Programı’na devam ederler.

(Öğrencilerin hangi dersliklerde sınava girecekleri Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden (ydil.marmara.edu.tr) duyurulacaktır.)

Sınav Yeri: 

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi / İstanbul

İngilizce için TOEFL, CAE, FCE, PTE veya İngilizce yeterlilik sınavlarına yönelik herhangi bir kitaptan;

Almanca için TestDaF, Goethe-Zertifikat Deutsch B2 ve DSD II sınavlarına hazırlık kitaplarından;

Fransızca için ise DELF sınavlarına hazırlık kitaplarından yararlanılabilir.

Öğrencilerin üniversitemiz tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puanı almaları gerekmektedir. Son iki yıl içerisinde alınmış olan yabancı dil sınavı puanları kabul edilmektedir:

Almanca:

- TestDaF: 3x4=12
- Goethe Zertifikat B2: 60

Fransızca.
- DELF B2: 50 (Her dil becerisinden en az 10 puan almış olmak.)

İngilizce:
- TOEFL IBT: 72
- CAE/CPE: C
- PTE ACADEMIC: 55

bkz: http://ydil.marmara.edu.tr/akademik/uluslararasi-esdeger-yeterlilik-sinavlari/

Hayır, yeterli değildir. Başka bir yükseköğretim kurumunda hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilerin de Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'na katılmaları veya Üniversitemiz tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından yeterli puanı elde etmeleri gerekmektedir.

Evet. Hazırlık öğrencileri derslere en az %85 oranında devam etmek zorundadır. Öğrenciler, hastalık gibi durumlarda, hastaneden alacağı raporu dilekçesi ile YADYO Öğrenci İşleri’ne bildirir. YADYO Yönetim Kurulu öğrencinin muafiyeti ile ilgili karar verir.

Hazırlık sınıflarında devamsızlıktan kalan öğrenciler başarısız sayılır, derslere, dönem içi ve MÜYYES-Bahar sınavlarına giremezler. Açılıdığı takdirde Yaz Okulu’na devam edebilir ve/veya takip eden eğitim- öğretim yılındaki MÜYYES – Güz’e veya yaz okuluna devam ettikleri takdirde, MÜYYES – Yaz’a girebilirler.

Hayır. İsteğe bağlı hazırlık eğitimimiz bulunmamaktadır.

Hazırlık okulunun açılış zamanını ve MÜYYES tarihlerini akademik takvimimizden öğrenebilirsiniz.

M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi


Bu sayfa Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından en son 18.04.2019 14:30:16 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM