MARMARA TÖMER

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Marmara Üniversitesi’nde yapacak olan uluslararası öğrencilerden 107’si MARMARA TÖMER’DE Türkçe Hazırlık eğitimlerini almaya başladılar. Bir yıl sürecek olan bu eğitime dünyanın 56 farklı ülkesinden gelen 107 öğrenci katılacak. MÜYÖS’ü kazanan veya Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından burslu olarak üniversitemize gönderilen öğrenciler Türkçe’nin yanı sıra sosyal, kültürel ve eğitsel çalışmalara da katılacaklardır.
(Haritayı ayrıntılı görebilmek için devamı tıklayınız)

Devamı

Tarihsel geçmişi 1883 yılına dayanan üniversitemiz 20 Temmuz 1982 tarihinde Marmara Üniversitesi adını alır. 28 Mart 1983 tarihinde çıkarılan 2809 sayılı yasa ile İstanbul’da bulunan eğitim kurumlarından bazıları Marmara Üniversitesi’ne katılır. Bu eğitim kurumlarından biri de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan İstanbul Yabancı Diller Yüksek Okulu’dur.

Devamı

Önceleri Rektörlük bünyesinde Yabancı Diller Bölümü olarak faaliyetini sürdüren okulumuz, 01 Mart 2006 tarihinde Marmara Üniversitesi Yabancı Diler Yüksek Okulu (MÜ-YADYO) adını alır.

Devamı

2008 yılına kadar yabancı dil hazırlık sınıflarının yanı sıra, Almanca-Fransızca-İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümleri’ni de çatısı altında barındıran yüksek okulumuzun halihazırdaki statüsü zorunlu ve hazırlık yabancı dil derslerini vermekle sınırlıdır. Bunun yanı sıra MÜSEM bünyesinde verilen yabancı dil derslerinin desteklenmesi de yüksek okulumuz kadrosunda bulunan öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak yüksek lisans yapmak için yurt dışına gönderilecek öğrencilerden bir grubun yabancı dil eğitimleri de okulumuz elemanları tarafından gerçekleştirilmekte ve aynı dil eğitimi YÖK kanalıyla yurt dışına gönderilecek genç akademisyenlere de verilmektedir.

Devamı

1983-1984 ders yılı başından itibaren Rektörlüğümüze bağlı olarak faaliyete geçen Yabancı Dil Hazırlık Bölümü’nde önce İngilizce Hazırlık, daha sonra ise Almanca ve Fransızca Hazırlık Bölümleri açılmıştır.

Yabancı Diller Bölümü 01.03.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Yabancı Diller Yüksekokulu olmuştur.

Devamı

Yüksekokulumuzda Almanca Hazırlık Birimi'nde 17, Fransızca Hazırlık Birimi'nde 18, İngilizce Hazırlık Birimi'nde 105 olmak üzere toplam 140 kadrolu okutman ve bunlara ilave olarak 35 Sözleşmeli okutman görev yapmaktadır.

Devamı

Ayrıca 54 adet derslik, 5 adet Bilgisayar Laboratuarı, 1 Okuma Salonu, 1 Simultane Konferans salonu bulunmaktadır.

Devamı
1 2 3

SOSYAL
MEDYA