Birim Bilgileri


Fransızca Hazırlık Birimi

Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Bölümüne bağlı Fransızca Hazırlık Birimi, ilk olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde okuyacak öğrencilere Fransızca öğretmek amacıyla kurulmuştur. 1995 - 1996 Akademik yılında, bu bölüme ilave olarak Atatürk Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği öğrencileri, 2006 – 2007 Akademik yılında ise Fen-Edebiyat Fakültesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölüm öğrencileri hazırlık programına dahil olmuştur.


Birimin amacı

Fransızca Hazırlık Birimi’nin amacı, öğrencilerin Fransızca okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek ve dili kültürüyle birlikte öğretmektir. Bunun yanı sıra, öğrencinin yabancı dil yeteneğini geliştirmesini ve özgün çalışmasını destekleyerek küresel dünyaya uyum sağlamasını amaçlamaktadır. Öğrencilerin bölümlerinde Fransızca verilen eğitimi en iyi şekilde takip edebilmeleri için:

      • Strateji ve araştırma becerilerini destekleyerek öğrenmede öğrenci sorumluluğunu vurgulayan bir süreç izlenmektedir.

     • Proje ve sunum tekniklerine rehberlik edilmekte ve önem verilmektedir.

     • Dil öğretiminde teknolojik kaynaklar kullanılmaktadır. (Moodle, görsel ve işitsel araçlar, vb.)


Akademik Kadro

Birimimizde, 1’i Fransızca Eğitim Koordinatörü, 14’ü kadrolu, ve 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere çalışan toplam 18 Fransızca öğretim elemanı görev almaktadır.


Kitaplar

Birimimizde, Avrupa Ortak Dil Kriterlerine uygun kaynaklar kullanılmaktadır.

A1 seviyesinde:       Alter Ego+ A1 (Hachette Yayınevi)

A2 seviyesinde:       Alter Ego+ A2 (Hachette Yayınevi)

B1 seviyesinde:       Le Nouvel Edito B1 (Didier Yayınevi)

B2.1 seviyesinde:    Seviyeye uygun olarak hazırlanan materyaller.


Ölçme ve Değerlendirme (2020-2021 Akademik Yılı)

Ara sınavlar:

- Her dönem,  “Yazma” ve “Konuşma” bölümlerinden oluşan  2 ara sınav yapılmaktadır. Ara sınavların mazeret sınav tarihi akademik takvimde yer almaktadır.

- Ayrıca her dönem proje, ödev ve aktif katılımdan oluşan değerlendirme 2. ve 3. ara sınav notu  olarak değerlendirilmektedir. Bu sınavların mazeret hakkı yoktur.

 MÜYYES (Yeterlilik) Sınavları

Bir akademik yılda 4 defa MÜYYES sınavı yapılmaktadır. MÜYYES sınavlarının mazeret sınav hakkı bulunmamaktadır.

MÜYYES-Bahar : Bir önceki eğitim-öğretim döneminde hazırlık programını başarıyla tamamlayamamış olan tüm öğrenciler ile mevcut eğitim-öğretim döneminde devam zorunluluğunu yerine getiren ve yıl içi not ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler MÜYYES-Bahar sınavına girerler.

MÜYYES-Yaz : MÜYYES-Bahar sınavından başarılı olamayan öğrenciler, yaz okuluna kayıt yaptırıp devam mecburiyetini yerine getirdikleri takdirde MÜYYES-Yaz sınavına girebilirler.

MÜYYES-Güz : Akademik yılın başında, dersler başlamadan önce, hazırlık programından muaf olmak isteyen öğrenciler bu sınava girer. Bir yıl hazırlık okuyup sene sonunda başarısız olan öğrenciler de bir sonraki akademik yılın başında yapılacak olan MÜYYES-Güz (muafiyet) girerek başarı gösterirlerse bölümlerine geçebilirler. Ayrıca, aşağıdaki tabloda belirtilen ve uluslararası geçerliliği olan Fransızca sınavından geçerli not alınması durumunda, öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutulur.

Yeterlilik (Muafiyet) Tablosu

DELF B2 (50 puan) Her dil becerisinden en az 10 puan almış olmak.

MÜYYES-Kış : Akademik takvimde önceden belirtilen tarihte, Ocak ayında yapılmaktadır. Bu sınavla ilgili bilgi ve sınava katılım koşulları akademik yılın başında yapılan oryantasyon programında öğrencilere bildirilmektedir. Ayrıca, MÜYYES-Kış döneminde, yukarıdaki tabloda yer alan uluslararası geçerliliği olan Fransızca sınavında geçerli not alınması durumunda öğrenci hazırlık sınıfını bitirmiş olarak kabul edilir. MÜYYES-Kış sınavını geçen veya DELF B2 sınavında başarılı olan öğrencilerin bölümlerine kabul edilmesi kararı ilgili fakültelere bağlıdır.


Devamsızlık ve Mazeret

Hazırlık sınıfında, derslere %85 devam etme zorunluluğu vardır. Devamsızlığı toplam yıllık ders saatinin %15’ini aşan öğrenciler derslere ve sınavlara katılamazlar. Yüksekokul Müdürlüğü tarafından geçerli görülen bir mazeret nedeniyle ara sınava girememiş öğrenciler, bu durumu, sınavı izleyen 5 iş günü içinde gerekli belgeyle Öğrenci İşlerine yazılı olarak bildirmeleri halinde mazeret sınavına girebilirler. MÜYYES sınavlarının mazeret sınav hakkı bulunmamaktadır.


 


Bu sayfa Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından en son 15.10.2020 11:16:22 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM