Marmara TÖMER


Birim Bilgileri
Akademik Kadro
Akademik Takvim
Öğrenciler
LEARNER HANDBOOK

Türkçe öğrenmek isteyenlere eğitim hizmeti sunan MARMARA-TÖMER, M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde faaliyetini sürdürmektedir. Özellikle yurt dışından Türkiye’ye gelen öğrenci veya çalışanlara yönelik dil eğitimi verilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu kadrosunda yer alan deneyimli okutmanların yanı sıra, üniversitemizin diğer birimlerinden de destek alınmaktadır. 08 Haziran 1997 tarih ve 23013 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış  “Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre bu statüde eğitim almak isteyen öğrencilerden Türkçe seviyesi düşük olanlara Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlık eğitimi verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 10 Haziran 2011 tarihinde YADYO tarafından hazırlanan teklif 11 Temmuz 2011 tarihli üniversite senatosunda görüşülmüş ve 2011/8 sayılı toplantıda MARMARA-TÖMER’in kuruluşu kabul edilmiştir.

Marmara Üniversitesi 2011 yılından itibaren hazırladığı MÜYÖS sınavı ile dünyanın farklı ülkelerinden yabancı öğrenci kabul etmektedir. Bu sınava girip C düzeyinde not alan öğrenciler talep ettikleri takdirde, YADYO bünyesinde bulunan MARMARA-TÖMER’de bir yıl süren hazırlık eğitimi alabileceklerdir. Üniversiteyi kazanamayan öğrenciler veya Türkçe öğrenmek isteyen diğer şahıslar ise MÜSEM bünyesinde verilecek Türkçe kurslarından ücretini ödeyerek yararlanabilirler.


Misyon

 • MARMARA-TÖMER’in ana misyonu Türkçeyi öğrenmek isteyenlere çeşitli imkânlar sunmaktır.
 • Dil öğretiminde deneyimli kadrosuyla Türkçenin uluslararası çapta yaygınlaşmasına destek vermektir.
 • Hazırlanan kitap ve destekleyici yayınlarla Türkçe öğrenmek isteyenlere yardımcı olmaktır.

Vizyon

 • Teknolojik olanaklardan yararlanarak daha geniş kitlelerin Türkçeyi öğrenmesi için çalışmalar yapmak.
 • Yakın-orta ve uzun vadeli çalışmalarla TÖMER’in etkinliğini artırmak.
 • Türkçeyi yalnızca konuşma veya yazı dili olarak değil kültür dili olarak da öğrenmek isteyenlere destek sağlamak.
 • Sanal ortamda etkili olacak MARMARA-TÖMER Sanal Dil Okul’u projesi için malzeme üretmek ve bunları talep edenlerin hizmetine sunmaktır.

Değerlerimiz

 • Kaliteli eğitim anlayışından ödün vermemek
 • Huzurlu eğitim-öğretim ortamı sunabilmek
 • Kurumsal kimliği güçlendirmek
 • Marmara Üniversitesi’nin itibarını yükseltmek
 • Paydaşlarımızla işbirliğini artırmak
 • Sorunlara akılcı ve profesyonel çözümler sunabilmek
 • Yeni ufuklara bakıp yarını oluşturmak
 • Benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselebilmek
 • İnsani değerler ışığında topluma hizmet vermek…


İletişim için

E-Posta merve.unver@marmara.edu.tr

Bu sayfa Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından en son 15.04.2021 11:49:21 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM