Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

Genel Bilgiler

 

     1983-1984 ders yılı başından itibaren Rektörlüğümüze bağlı olarak faaliyete geçen Yabancı Dil Hazırlık Bölümü’nde önce İngilizce Hazırlık, daha sonra ise Almanca ve Fransızca Hazırlık Bölümleri açılmıştır.

       Yabancı Diller Bölümü 01.03.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Yabancı Diller Yüksekokulu olmuştur.

     Yüksekokulumuzda Almanca Hazırlık Birimi'nde 17, Fransızca Hazırlık Birimi'nde 18, İngilizce Hazırlık Birimi'nde 105 olmak üzere toplam 140 kadrolu okutman ve bunlara ilave olarak 35 Sözleşmeli okutman görev yapmaktadır.

       Ayrıca 54 adet derslik, 6 adet Bilgisayar Laboratuarı, 1 Okuma Salonu, 1 Simultane Konferans salonu bulunmaktadır.

 

Misyon

    Yüksek Öğretim Kanunu'nun 49. maddesinde belirtildiği gibi üniversitelerde bulunan Yabancı Diller Yüksek Okulları'nın temel görevleri yabancı dilde eğitim yapacak öğrencileri bu konuda hazırlamak ve belli bir düzeye yükselmelerini sağlamaktır.

    Üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerini kısmen veya tamamen yabancı dilde yapan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalarda bulunmaktır.

    Seviye tespit sınavında yabancı dil sorunu olan öğrencilerin ilerideki eğitimlerinde sıkıntı yaşamamalarına ve öğrendikleri dili rahatça kullanmalarına yardımcı olmaktır.  

    Üniversitemiz bünyesine katılan gençlerimizi kurumsal kimliğe sahip akademik kadromuzla tanıştırmak ve Marmara Üniversitesi ailesinin bir parçası olduklarını benimsetmektir.

    YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı gibi devlet kuruluşlarının eğitim amacıyla yurt dışına göndereceği öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini tamamlamaları konusunda destekleyici çalışmalar yapmaktır.

Vizyon

    MÜ-YADYO'nun vizyonu eğitim-öğretim kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerin ve eğitim almak isteyen paydaşlarının yabancı dil konusundaki sorunlarına akılcı çözümler sunabilmektir.
     
    Fiziki olanakları ve eğitim kadrosu ölçüsünde yabancı dil öğrenmeyi bir külfet olmaktan çıkarıp, profesyonelce yapılan bir dil eğitimine dönüştürmektir.
     
    Bilişim teknolojisinin sağladığı olanaklardan yararlanarak yabancı dil eğitimi konusunda yeni ufuklara yönelmek ve bu alanda öncü rolü üstlenmektir.
     
    Zorunlu yabancı dil dersleri dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyenler için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.
     
    Hazırlık derslerine katılan öğrencilere, dil eğitiminin yanı sıra öğrendikleri dilin kültürünü ve zihniyetini tanıtabilmektir.
     
    Ulusal ve uluslar arası arenada Marmara Üniversitesi'nin başarılarına katkı sağlamak ve benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselebilmektir.

Değerlerimiz

     Kaliteli eğitim anlayışından ödün vermemek

     Huzurlu eğitim-öğretim ortamı sunabilmek

     Kurumsal kimliği güçlendirmek

     M.Ü. itibarını yükseltmek

     Paydaşlarımızla işbirliğini artırmak

    Sorunlara akılcı ve profesyonel çözümler sunabilmek

    Yeni ufuklara bakıp yarını oluşturmak

    Benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselebilmek

    İnsani değerler ışığında topluma hizmet vermek…

Yabancı Dil Kursları - İngilizce Kursları - Yabancı Dil Kursları - İngilizce Kursları - Yabancı Dil Kursları - İngilizce Kursları - Yabancı Dil Kursları - İngilizce Kursları - Yabancı Dil Kursları - İngilizce Kursları -

Bu sayfa Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından en son 27.05.2016 15:22:47 tarihinde güncellenmiştir.

Yabancı Diller Yüksekokulu

MEB-ÖYP-TMV