Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular

Yabancı Dil Hazırlık Programı zorunlu mudur?

Marmara Üniversitesi’nin %100 (tamamen) Almanca, Fransızca ve İngilizce ile %30 (kısmen) İngilizce eğitim veren bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler, üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’ndan (MÜYYES-Güz) geçer not alamadıkları veya dil yeterliliklerini aşağıda belirtilen sınavlarla kanıtlayamadıkları takdirde, öğrenim görecekleri bölümün yabancı diline göre Hazırlık Programı’na katılmak zorundadırlar.


Öğretim Dili Arapça olan bölümler için Hazırlık programı var mı?

Evet. Arapça Hazırlık programı, İlahiyat Fakültesi tarafından yürütülmektedir.


Hazırlık Programı kaç yıldır?

Hazırlık eğitimi 1 (bir) yıldır. Bir yılın sonunda Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’nda (MÜYYES-Bahar) başarılı olamayan öğrenciler, açıldığı takdirde Yaz Okulu'na devam ederler ve MÜYYES-Yaz'a girerler, veya bir sonraki akademik yılın başında yapılan MÜYYES – Güz’e girerler.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYO) tarafından verilen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (MÜYYES) nedir?

MÜYYES; Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen ve İngilizce, Almanca ya da Fransızca dil yeterliliğini tespit etmek üzere yapılan sınavdır.

 

Almanca Yeterlilik Sınavının İçeriği Nasıldır?

Almanca Yeterlilik (MÜYYES Güz) Sınavı 2 (iki) aşamalıdır. İlk aşamada, öğrencilerin Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama becerileri ölçülür.

Duyduğunu Anlama bölümünde üç farklı dinleme metnine bağlı tablo doldurma, doğru-yanlış seçme ve not alma soru tiplerinden oluşan sorular bulunmaktadır. 

Okuduğunu Anlama bölümünde okuma metnine bağlı başlık eşleştirme ve/veya durum eşleştirme ve çoktan seçme soru tiplerinden oluşmaktadır.

Sınavın ikinci aşamasında ise öğrencilerin Yazma ve Konuşma becerileri ölçülür.

Yazma sınavı iki bölümden oluşmakta olup ilk bölümde öğrencilerden bir mektupta yer alan 10 hatayı düzeltmeleri; ikinci bölümde ise bir kompozisyon yazmaları beklenmektedir.

Konuşma sınavı, TestDaF sınav formatına paralel, bilgisayar karşısında birebir, yüksekokulumuzun dil laboratuvarlarında yapılan uygulamalı bir sınavdır. Sorular, üniversite öğrencilerinin kampüs yaşamlarında karşılaştıkları durumları içermektedir. Bu şekilde öğrencilerin hedef seviyeye (B2.1) uygun sözel ifade becerileri ölçülmektedir.

 

Fransızca Yeterlilik Sınavının İçeriği Nasıldır?

Fransızca Yeterlilik (MÜYYES Güz) Sınavı çoktan seçmeli değildir ve DELF B2.1 seviyesindedir.

Sınavın ilk aşamasında Okuduğunu Anlama becerisini ölçmek üzere 2 metin ve soruları verilir. Duyduğunu Anlama bölümünde de 2 dinleme metni ve soruları bulunmaktadır.

İkinci aşamada ise ilk olarak yazma sınavı, ardından da her biri 2 öğretim elemanından oluşan komisyonlarca gerçekleştirilen konuşma sınavı yapılır.

 

İngilizce Yeterlilik Sınavının İçeriği Nasıldır?

İngilizce Yeterlilik Sınav Örnekleri için Lütfen Tıklayınız

 

MÜYYES yılda kaç kez yapılır?

MÜYYES - Güz, MÜYYES - Kış, MÜYYES - Bahar ve MÜYYES -Yaz (yaz okulu açıldığı takdirde) olmak üzere yıl boyunca dört kez yapılır.

 

Yeni kayıt yaptıranlar hangi MÜYYES’e girerler?

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler akademik yılın başında yapılan MÜYYES - Güz’e girerler.


Türkçe eğitim yapan bölümlerin öğrencileri Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na (MÜYYES) girerler mi?

Hayır. Türkçe eğitim yapan bölümlerin öğrencileri, kendi bölümlerinde almak zorunda oldukları yabancı dil dersinden muaf olmak istedikleri takdirde, fakülteleri tarafından yapılan Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı’na girerler.

 

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'ndan geçme notu nedir?

MÜYYES'ten geçme notu 60'tır.

60 puanı alamayan öğrenciler doğrudan Seviye Tespit Sınavı’nda belirlenen dil seviyeleri doğrultusunda, öğrenim görecekleri bölüme göre Almanca, Fransızca ya da İngilizce Hazırlık Programı’na devam ederler.

 

2017-2018 akademik yılında MÜYYES - Güz (Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı) hangi tarihte ve nerede yapılacaktır?

Sınav Tarihleri:

Almanca: 6 Eylül 2017

Fransızca: 6-7 Eylül 2017

İngilizce: 7 Eylül 2017

(Sınav saati ve öğrencilerin hangi dersliklerde sınava girecekleri Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinden (ydil.marmara.edu.tr) duyurulacaktır.)

Sınav Yeri: 

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi / İstanbul

 

MÜYYES -Güz’e giremediğim takdirde, mazeret sınavı hakkım var mı?

Yeterlilik sınavlarının mazeret hakkı yoktur.

 

Seviye Tespit Sınavı nedir? Seviye Tespit Sınavı’na katılmak zorunlu mudur?

MÜYYES-Güz’de başarılı olamayan öğrencilerin dil seviyelerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda Hazırlık eğitimi alabilmelerinin sağlanması için yapılan bir sınavdır. Seviye Tespit Sınavı'na, MÜYYES -Güz’e giren tüm öğrencilerimizin katılımı zorunludur. Akademik yıl boyunca, Hazırlık Programı’na yerleştirilen öğrencilerin seviyeler arasında geçiş yapması mümkün olmadığından, öğrencilerin bu sınavda gerçek dil seviyelerinin belirlenebilmesi için yalnızca bildikleri soruları yanıtlamaları, yanıtları tahmin yürüterek vermemeleri önem taşımaktadır.

 

İngilizce Seviye Tespit Sınavı hangi bölümlerden oluşmaktadır?

Seviye Belirleme Sınavı, çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan ve Okuduğunu Anlama ve Dinlediğini Anlama Becerilerini ölçmeye yönelik bir sınavdır.

 

Yabancı Dil Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavlarına hazırlanmak için hangi kitaplardan faydalanabilirim?

İngilizce için TOEFL, CAE, FCE, PTE veya İngilizce yeterlilik sınavlarına yönelik herhangi bir kitaptan, Almanca için TestDaF ve Goethe-Zertifikat Deutsch B2, Fransızca için ise DELF sınavlarına hazırlık kitaplarından yararlanılabilir.

 

 

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'na katılmadan Hazırlık Sınıfını geçme şansım var mı?

Öğrencilerin üniversitemiz tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puanı almaları gerekmektedir. Son iki yıl içerisinde alınmış olan yabancı dil sınavı puanları kabul edilmektedir:

Almanca:

- TestDaF: 3x4=12
- Goethe Zertifikat B2: 60

Fransızca.
- DELF B2: 50

İngilizce:
- TOEFL IBT: 72
- CAE/CPE: C
- PTE ACADEMIC: 55

bkz: http://dosya.marmara.edu.tr/ydyo/Formlar%20ve%20Raporlar/Uluslararasi_esdeger_sinavlar.pdf


Başka bir Üniversitenin Hazırlık Sınıfı'ndan aldığım Hazırlık Başarı Belgesi Marmara Üniversitesi Hazırlık Sınıfı'ndan muaf olmak için yeterli midir?

Hayır, yeterli değildir. Başka bir yükseköğretim kurumunda hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilerin de Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'na katılmaları veya Üniversitemiz tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından yeterli puanı elde etmeleri gerekmektedir.

 

Hazırlık Programı’nda derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Evet. Hazırlık öğrencileri derslere en az %85 oranında devam etmek zorundadır. Öğrenciler, hastalık gibi durumlarda, hastaneden alacağı raporu dilekçesi ile YADYO Öğrenci İşleri’ne bildirir. YADYO Yönetim Kurulu öğrencinin muafiyeti ile ilgili karar verir.

 

Hazırlık Programı’nda devamsızlıktan kaldığım takdirde ne olur?

Hazırlık sınıflarında devamsızlıktan kalan öğrenciler başarısız sayılır, derslere, dönem içi ve MÜYYES-Bahar sınavlarına giremezler. Açılıdığı takdirde Yaz Okulu’na devam edebilir ve/veya takip eden eğitim- öğretim yılındaki MÜYYES – Güz’e veya yaz okuluna devam ettikleri takdirde, MÜYYES – Yaz’a girebilirler.

Bu sayfa Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından en son 03.05.2018 14:53:23 tarihinde güncellenmiştir.

Yabancı Diller Yüksekokulu

SINAV MERKEZLERİ VE MEB

MEB YABANCI DİL EĞİTİMİ