Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancılar İçin Türkçe

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE KURSLARI


İletişim amaçlı dil öğreniminin desteklendiği programımız, Avrupa Ortak Metni standartlarına uygun olarak 4 dil yetisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) geliştirmeye yönelik hazırlanmaktadır.  Toplam 14 Kurdan oluşur. YADYO MÜSEM bürosunda veya YADYO TÖMER koordinatörlük bürosunda yapılan seviye tespit sınavından sonra kursiyerler aldıkları notlara göre sınıflara yerleştirilir ve ön kayıt alınır. Seviye tespit sınavları hafta içi her gün saat 10:30-12:00 ve 13:30-15:30 arasında yapılır. 


PROGRAMIN AMACI

Öğrencilerin her dil seviyesinde öğrendikleri dilsel içeriği(dilbilgisi, kelime bilgisi vb) dört beceride (dinleme, konuşma, yazma ve okuma) kullanmaları amaçlanmaktadır. Derslerimizde, yöntem kitabının yanı sıra, görsel ve işitsel ders materyalleri de kullanılmaktadır.

PROGRAMIN İÇERİĞİ

A1 Seviyesi 2 kurdur

A2 Seviyesi 2 kurdur

B1 Seviyesi 3 kurdur

B2 Seviyesi 3 kurdur

C1 Seviyesi 4 kurdur

Toplam 630 saatten oluşur.

                                          
     

2017-2018 TÜRKÇE KURS PROGRAMLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

11. A1 / A2 / B1 / B2 / C1 seviyelerinin bitiminde sertifika almak isteyen öğrenciler YADYO tarafından yapılan ücretli bir sınava girmek zorundadır. Sınav ücreti 250 tl olarak belirlenmiştir.

(At the end of the A1 / A2 / B1 / B2 / C1 levels, students who want to obtain a certificate must enter the test conducted by Yadyo. The exam fee is 250 TL.)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Önemli Bilgiler (Important InformatIon)

1. Bir kurun başlaması için en az 13 kişinin kayıt yaptırması gerekmektedir. (13 students are required to start the course.)

2. Her kur 45 ders saatidir ve 550 tl’dir. (Each course is 45 hours and is 550 tl.)

3. Hafta sonu ve akşam saatlerinde kurs yoktur. (There is no course at the weekend and evening hours.)

4. Yurt dışından kursa katılmak isteyenler için davet mektubu göndermiyoruz. (We do not send an invitation letter for those who want to join course from abroad.)

5. Kurs günleri ve saatleri: pazartesi-salı-çarşamba-perşembe-cuma ( 14:00- 18:00)    (Course days and hours: monday-tuesday-wednesday-thursday-friday) ( 14:00 - 18:00)

6. Her kurs başladıktan 16 gün sonra biter. (Each course ends 16 days after it starts.)

7. Kur sonunda yapılan sınavda başarısız olanlar bir üst kura devam edemezler.( Those who fail the exam at the end of the course can not go on to a higher level.)

8. Başarı notu 60 olarak belirlenmiştir. (Success grade is 60.)

9. Kur sonunda öğrenciye “ kursa katılım belgesi” verilmektedir. (At the end of the course, the student is awarded with the "course participation certificate".)

10. Katılım belgesi ve sertifika birbirinden farklı belgelerdir. (Participation certificate and certificate are different documents.)

11. A1 / A2 / B1 / B2 / C1 seviyelerinin bitiminde sertifika almak isteyen öğrenciler Yadyo tarafından yapılan ücretli bir sınava girmek zorundadır. Sınav ücreti 250 tl olarak belirlenmiştir. (At the end of the A1 / A2 / B1 / B2 / C1 levels, students who want to obtain a certificate must enter the test conducted by Yadyo. The exam fee is 250 TL.)

A1 sertifikası almak isteyenler sınava ancak ( A1.1 ve A1.2 kuru bitiminde başvurabilir)

A2 sertifikası almak isteyenler sınava ancak ( A2.1 ve A2.2 kuru bitiminde başvurabilir)

B1 sertifikası almak isteyenler sınava ancak ( B1.1, B1.2, B1.3) kuru bitiminde başvurabilir)

B2 sertifikası almak isteyenler sınava ancak ( B2.1, B2.2, B2.3, B2.4) kuru bitiminde başvurabilir)

C1 sertifikası almak isteyenler sınava ancak ( C1.1, C1.2, C1.3, C1.4) kuru bitiminde başvurabilir)

12. Ön kayıt internet sitemiz üzerindeki form doldurularak yapılır.  (Pre-registration is done by filling out the form on our website.)

SAYFADA BU LİNKE TIKLAYINIZ.  Ön Başvuru Formu İçin Lütfen Tıklayın CLICK ON THE THİS LINK ON THE PAGE.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BİR TÜRKÇE KURS PROGRAMI ÖRNEĞİ (EXAMPLE OF A TURKISH COURSE SCHEDULE):

A1.1 Türkçe Kursu Programı

Başlangıç: 13 kişi kayıt yaptırdıktan hemen sonra başlar.

(Start: After registering 13 people, course immeadetly starts.)

Bitiş: Her kurs başladıktan 16 gün sonra biter.

(Finish: Each course ends 16 days after it starts.)

Fiyat: 550 tl. (Course fee: 550 tl.)

Kurs günleri ve saatleri: pazartesi-salı-çarşamba-perşembe-cuma ( 14:00- 18:00)

(Course days and hours: monday-tuesday-wednesday-thursday-friday ( 14:00 - 18:00)

A1.1 kuru için geçerli olan bilgiler A1.2/ A2.1/A2.2/ B1.1/ B1.2/ B1.3/B2.1/B2.2/B2.3/B2.4/C1.1/C1.2/C1.3/C1.4 kurları için de geçerlidir.

(Information valid for A1.1 course is also valid for A1.2/ A2.1/A2.2/ B1.1/ B1.2/ B1.3/B2.1/B2.2/B2.3/B2.4/C1.1/C1.2/C1.3/C1.4  courses.)

PROGRAMIN ÜCRETİ:

Bir kur ücreti 550 TL olarak belirlenmiştir.  

 Ön Başvuru Formu İçin Lütfen Tıklayın

Ön Kayıt İçin İletişim:

Program Koordinatörü

 

Öğr. Gör. MERVE ÜNVER

E-mail

merve.unver@marmara.edu.tr

yadyomusem@gmail.com


YADYO Eğitim Programları Koordinasyon

Telefon0216 348 72 32

 

Yabancılar İçin Türkçe Kursları

İletişim-Koordinasyon

Öğr. Gör. MERVE ÜNVER

merve.unver@marmara.edu.tr

 

Bu sayfa Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından en son 11.07.2018 15:28:41 tarihinde güncellenmiştir.

Yabancı Diller Yüksekokulu

SINAV MERKEZLERİ VE MEB

MEB YABANCI DİL EĞİTİMİ