Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

Sınav Bilgileri

 

A: PROGRAM A-B & C Grupları

 

1)  Ara Sınavlar (Progress Exams)

Ara sınavlar, öğrencilerin bütün eğitim döneminde sağladıkları gelişimi ölçer. Akademik yıl içerisinde gerçekleştirilen 4 ara sınav,  Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve M.Ü. İngilizce Hazırlık Okulu tarafından belirlenen akademik hedefler çerçevesinde dört temel dil becerisini değerlendirmeyi hedefler.  Okuma, yazma ve dinleme becerileri aynı gün 3 oturumda yapılan yazılı sınavla; konuşma becerisi ise başka bir gün gerçekleştirilen sınavla değerlendirilir.

Reading (Okuduğunu Anlama) bölümü, seviyeye uygun olan farklı konularda ve uzunlukta metin türlerini içerir. Öğrencilerden, yıl boyunca öğrendikleri okuma becerileri ve stratejilerinden uygun olanlarını parçalardaki gerekli bilgiyi aramak ve örtülü anlam dahil (daha ileri seviyelerde) çeşitli bakış açılarını anlamak için kullanmaları beklenir. Okuduğunu anlama testi ayrıca bir kelime bilgisi bölümünü de içerir.

Writing (Yazma) bölümüöğrencinin verilen bir konu üzerinde yazılı metin üretebilme becerisini ölçer. Öğrencilerden, cümlelerden paragraflara ve son olarak da kompozisyonlara uzanan çeşitli metin türleri üretmeleri beklenir.  Yazma sınavı, yıl boyunca sınıf içi performans portfolyosu dahilinde tamamlanan yazma görevlerinin bir yansımasıdır.

 

Listening (Duyduğunu Anlama) bölümü, öğrencilerin normal hızda veya nispeten hızlı şekilde yapılan İngilizce konuşmaların içeriğini ve gerekli detaylarını anlama becerisini ölçer. Bu bölüm, öğrencilerin seviyesine bağlı olarak diyaloglar, monologlar ve sosyal konulardaki ders, konferans konuşmaları gibi çeşitli ses kayıtlarını içerir.

Speaking (Konuşma) bölümüöğrencilerin seviyesine bağlı olarak günlük hayatta iletişim kurma, bilgi alışverişi gerçekleştirme, fikir birliğine varma, bir sunum veya bir tartışma gerçekleştirme gibi becerileri ölçer. Bu testin amacı öğrencilerin çeşitli soruları anlama ve bu sorulara açık ve net, tutarlı bir şekilde cevap verebilme, bir konuşmayı başlatabilme ya da genişletebilme, fikir beyan edebilme ya da yapıcı biçimde bilgi alışverişinde bulunabilme becerilerini ölçmektir.

 

2)   Performance Portfolio (Performans Portfolyosu)  (her dönemde 1 ara sınav yerine geçer)

Akademik yıl süresince verilen 4 ara sınavdan ayrı olarak, iki dönem boyunca çeşitli çalışmalar, projeler, sınıf içinde ya da dışında yapılan ödevler ve kısa sınavlardan (quizler) oluşan ek bir ölçme değerlendirme gerçekleştirilir.  Bu çalışmaların tümüne performans portfolyosu adı verilir.  Her iki dönemde oluşturulan performans portfolyoları akademik yıl boyunca 2 ek ara sınavı meydana getirir. Bu da; performans portfolyosuna dahil olan sınıf içi ve dışı çalışmaların, öğrencileri akademik yılın sonunda yapılacak olan  yapılacak olan final bahar dönemi yeterlilik sınavına (MÜYYES-Bahar) götüren süreçte oldukça önemli bir rol oynadığı ve yıllık ortalamanın yaklaşık %33’ünü oluşturduğu anlamına gelmektedir.

Performans portfolyosunu oluşturan bileşenler şunlardır:

 • Online Workbooks (LMS/Moodle online alıştırma)
  • Tüm öğrencilerin, öğretim elemanları tarafından öngörüldüğü şekilde, online alıştırma kitaplarının ilgili ünitelerini belirlenen zamanda tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler, LMS (Learning Management System)’e üye olup bireysel şifrelerini kullanarak online alıştırma kitaplarına giriş yapabilirler.  Şifre tek bir öğrenciye aittir ve akademik yılın başında satın alınan ders kitabıyla birlikte kişiye özel olarak verilir.   Öğrenciler öğretim elemanlarının verdiği alıştırmaları Moodle sistemi üzerinden de yapar. Bu sistem ücretsiz olarak hazırlık okulunun tüm öğrencilerinin kullanımına açıktır. Sistemin otomatik olarak değerlendirdiği bu alıştırmalar, derse giren öğretim elemanları tarafından takip edilir.  Online alıştırma kitaplarından elde edilen notların ortalaması performans portfolyonun ve böylelikle 3. ara sınav notunun % 20’sini oluşturur.
 • Writing and Speaking Tasks (Yazma ve konuşma görevleri)
  • Öğrenciler yazı portfolyolarının bir parçası olarak, (seviyelerine bağlı olarak) yazma ve konuşma çalışmalarını tamamlamak zorundadır. Bu çalışmalar, ders kitaplarına göre ve öğretim elemanları tarafından her seviyeye uygun olarak hazırlanan kitapçık (booklet) yardımıyla öğretim elemanlarının talimatları çerçevesinde tamamlanır. Yazma ve konuşma çalışmalarının ortalamaları, performans portfolyonun ve böylelikle 3. ara sınav notunun % 40’ını oluşturur.
 • Research Projects (Araştırma projeleri) 
  • Bunlar kısa bir araştırma ve hazırlanma süresi gerektiren projeler olup büyük ölçüde grup çalışması olarak tamamlanabilir. Ayrıca  In-class Reader Task çalışmaları da bu grupta değerlendirilir. Öğrenciler dönem içinde okudukları hikaye kitabıyla ilgili olarak sınıf içi çalışmalar (in-class discussion) yaparlar. Bunların ortalamaları performans portfolyosunun ve böylelikle 3. ara sınav notunun %20’ini oluşturur.
 •  4 Quiz (Different Skills)
  • Öğrenciler dönem boyunca değişik becerilerde ve/veya birleştirilmiş (integrated) becerilerde kısa sınavlar (Quiz) alacaklardır. Quizler performans portfolyonun ve böylelikle 3. ara sınav notunun %20’sini oluşturur. 

 

 B.  Önlisans Grupları:

 

1)  Ara Sınavlar ((Progress Exams)

Ara sınavlar, öğrencilerin bütün eğitim döneminde sağladıkları gelişimi ölçer. Akademik yıl içerisinde gerçekleştirilen 4 ara sınav,  Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve M.Ü. İngilizce hazırlık okulu tarafından belirlenen akademik hedefler çerçevesinde dört temel dil becerisini değerlendirmeyi hedefler.  Okuma, yazma ve dinleme becerileri aynı gün 3 oturumda yapılan yazılı sınavla; konuşma becerisi ise başka bir gün gerçekleştirilen sınavla değerlendirilir. 

Reading (Okuduğunu Anlama) bölümü, seviyeye uygun olan farklı konularda ve uzunlukta metin türlerini içerir. Öğrencilerden, yıl boyunca öğrendikleri okuma becerileri ve stratejilerinden uygun olanlarını parçalardaki gerekli bilgiyi aramak ve örtülü anlam dahil (daha ileri seviyelerde) çeşitli bakış açılarını anlamak için kullanmaları beklenir. Okuduğunu anlama testi ayrıca bir kelime bilgisi bölümünü de içerir.

Writing (Yazma) bölümüöğrencinin verilen bir konu üzerinde yazılı metin üretebilme becerisini ölçer. Öğrencilerden, cümlelerden paragraflara ve son olarak da kompozisyonlara uzanan çeşitli metin türleri üretmeleri beklenir.  Yazma sınavı, yıl boyunca sınıf içi performans portfolyosu dahilinde tamamlanan yazma görevlerinin bir yansımasıdır.

 

Listening (Duyduğunu Anlama) bölümüöğrencilerin normal hızda veya nispeten hızlı şekilde yapılan İngilizce konuşmaların içeriğini ve gerekli detaylarını anlama becerisini ölçer. Bu bölüm, öğrencilerin seviyesine bağlı olarak diyaloglar, monologlar ve sosyal konulardaki ders, konferans konuşmaları gibi çeşitli ses kayıtlarını içerir. 

 

Speaking (Konuşma) bölümüöğrencilerin seviyesine uygun olarak günlük hayatta iletişim kurma, bilgi alışverişi gerçekleştirme ya da fikir birliğine varma gibi çeşitli bölümleri içerir. Bu bölümün amacı öğrencilerin çeşitli soruları anlama ve bu sorulara açık ve net, tutarlı bir şekilde cevap verebilme, bir konuşmayı başlatabilme ya da genişletebilme, fikir beyan edebilme ya da yapıcı biçimde bilgi alışverişinde bulunabilme becerilerini ölçmektir.

 

2)   Performance Portfolio (Performans Portfolyosu)  (her dönemde 1 ara sınav yerine geçer)

Akademik yıl süresince verilen 4 ara sınavdan ayrı olarak, iki dönem boyunca çeşitli çalışmalar, projeler, sınıf içinde ya da dışında yapılan ödevler ve kısa  sınavlardan (quizler) oluşan ek bir ölçme değerlendirme gerçekleştirilir.  Bu çalışmaların tümüne performans portfolyosu adı verilir.  Her iki dönemde oluşturulan performans portfolyoları akademik yıl boyunca 2 ek ara sınavı meydana getirir. Bu da; performans portfolyosuna dahil olan sınıf içi ve dışı çalışmaların, öğrencileri akademik yılın sonunda yapılacak olan  yapılacak olan final bahar dönemi yeterlilik sınavına (MÜYYES-Bahar) götüren süreçte oldukça önemli bir rol oynadığı ve yıllık ortalamanın yaklaşık %33’ünü oluşturduğu anlamına gelmektedir.

Performans portfolyosunu oluşturan bileşenler şunlardır:

 • Research Projects (Araştırma projeleri) (ders kitabı +film gösterimi): Bunlar kısa bir araştırma ve hazırlanma süresi gerektiren projeler olup ortalamaları, performans portfolyosunun ve böylelikle 3. ara sınav notunun %20’sini oluşturur.
 • Speaking & reader Task:Öğrenciler bir dönemde seviyelerine bağlı olarak konuşma çalışmasını tamamlamak zorundadır. Bu çalışma, ders kitabı ve öğretim elemanları tarafından her seviyeye uygun olarak hazırlanan kitapçık (booklet) yardımıyla öğretim elemanlarının talimatları çerçevesinde tamamlanır. Konuşma çalışmalarının ortalamasının yanısıra öğrenciler dönem içinde okudukları hikaye kitabının sonunda kitapla ilgili bir çalışma hazırlayacaklardır. Speaking çalışması ve bir tane reader task performans portfolyonun ve böylelikle 3. ara sınav notunun %20’sini oluşturur.
 • In-class Writing Tasks (Yazma görevleri)Öğrenciler yazma portfolyolarının bir parçası olarak, (seviyelerine bağlı olarak) yazma çalışmalarını tamamlamak zorundadır. Bu yazma görevleri,  ders kitaplarından veya başka bir kaynaktan verilir ve öğretim elemanlarının talimatları çerçevesinde tamamlanır. Yazma çalışmalarının ortalaması performans portfolyonun ve böylelikle 3. ara sınav notunun %40’ını oluşturur.
 • Quizzes (different skills): Öğrenciler dönem boyunca değişik becerilerde ve/veya birleştirilmiş (integrated) becerilerde kısa sınavlar (Quiz) alacaklardır. Quizler performans portfolyonun ve böylelikle 3. ara sınav notunun %20’sini  oluşturur.

 

 

Bu sayfa Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından en son 27.01.2017 15:41:16 tarihinde güncellenmiştir.

Yabancı Diller Yüksekokulu

MEB-ÖYP-TMV